Ανακοίνωση αναφορικά με την από 18/4/11 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη σύμπραξη με το Ερρίκος Ντυνάν

Ανακοίνωση της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. αναφορικά με την από 18/4/11 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη σύμπραξη με το Ερρίκος Ντυνάν:

To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν αποφασίζει, ούτε κρίνει επί διαφορών, μεταξύ ιδιωτών, ούτε μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου.
Είναι μια κρατική – διοικητική υπηρεσία αντίστοιχη των νομικών υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνώμη διατυπώνει, που ασφαλώς ούτε το κύρος, ούτε την αυθεντία διαθέτει των δικαιοδοτών οργάνων του κράτους.
Ακριβώς γι’ αυτό ο σοφός νομοθέτης προβλέπει το δικαίωμα και την υποχρέωση της κυβερνήσεως να αντιπαρέρχεται την γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να πράττει ελεύθερα με βάση το κοινό αγαθό, το δημόσιο συμφέρον και την ουσιαστική νομιμότητα.
Κατ’ ακολουθία τίποτε δεν σημαίνει για εμάς η γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Περιμένουμε τη θέση της κυβέρνησης. Σ’ αυτήν ανήκει κυριαρχικά η απόφαση και αυτή θα αναλάβει την οποιαδήποτε ευθύνη.

Ελληνικά